«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03

Երիկամային և բրոնխաթոքային բաժանմունք

Ալբերտ Բաղդասարյան

Ալբերտ Բաղդասարյան

նեֆրոլոգ