«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03

Նեյրոֆիզիոլոգիայի բաժին

Մարգարիտա Հակոբյան

Մարգարիտա Հակոբյան

ակնաբույժ