«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03

Փսիխոսոմատիկ բաժանմունք

Լուսինե Ղազարյան

Լուսինե Ղազարյան

հոգեբույժ