«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03

Կենսաքիմիական լաբորատորիա

Ասյա Գևորգյան

Ասյա Գևորգյան

Կենսաքիմիական լաբորատորիայի վարիչ
կենսաքիմիկ