«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03

Ընդհանուր վիրաբուժական կլինիկա

Արմինա Նալբանդյան

Արմինա Նալբանդյան

վիրաբույժ