«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03

Պացիենտների համար

Ստամոքսի խոց. պատճառները, բարդությունները, բուժումը

Ստամոքսի խոց. պատճառները, բարդությունները, բուժումը

Ստամոքսի և 12- մատնյա աղու խոցային հիվանդությունը քրոնիկ ռեցիդիվող (կրկնվող) հիվանդություն է, որի ժամանակ ստամոքսի լորձաթաղանթի վրա առաջանում է խոց՝ ստամոքսի լորձաթաղանթի լոկալ դեֆեկտ: Ստամոքսահյութի, լեղու ազդեցությամբ գործընթացի մեջ ընդգրկվում է նաև ենթալորձային թաղանթը՝ այդ շրջանում առաջացնելով տրոֆիկ խանգարումներ:

 

Պատճառները

 

 • Ստամոքսում հելիկոբակտեր պիլորի (Helicobakter Pilory) մանրէի առկայություն,
 • որոշակի դեղորայքի ընդունում,
 • սխալ սննդակարգ,
 • ժառանգական նախատրամադրվածություն,
 • երկարատև նյարդային լարվածություն,
 • իմունիտետի նվազում,
 • ծխելը:

 

Ախտանշանները

 

Ամենաէական ախտանշանը ցավն է` էպիգաստրալ շրջանում («սրտագդալի»): Ցավը տեղակայվում է էպիգաստրալ շրջանի որոշակի սահմանափակ տարածքում և կապված է սննդի ընդուման հետ. առաջանում է ուտելուց կես, մեկ ժամ անց:
12-մատնյա աղու խոցի ժամանակ հաճախ դիտվում են «քաղցած» ցավեր, որոնք անցնում են սնունդ ընդունելուց հետո:

 

Այլ ախտանշաններն են.

 

 • այրոց. սովորաբար դիտվում է խոցային հիվանդությունից առաջ՝ մի քանի ամսվա, տարվա ընթացքում,
 • սրտխառնոց,
 • փսխում,
 • կղանքը մուգ գույն է ունենում` արյունահոսության դեպքում:

 

Բարդությունները

 

 • Արյունահոսություն,
 • Պերֆորացիա (թափածակում),
 • պենետրացիա (ենթաստամոքսային գեղձի կողմում),
 • սպիական հիվանդություն,
 • ստամոքսի փականների ստենոզ,
 • մալիգնիզացիա:

 

Ախտորոշումը

 

 • Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա,
 • ստամոքսի և 12-մատնյա աղու ռենտգենագրաֆիա` բարիումի կոնտրաստի կիրառմամբ,
 • հելիկոբակտեր պիլորիի հայտնաբերում, արյան հետազոտություն, շնչառական թեստ:

 

Բուժումը

 

Հիվանդությունը բարդ է և պահանջում է երկարատև բուժում:

 

Հաճախ նշանակվում է կոնսերվատիվ բուժում, եթե հիվանդությունը բարդացած չէ (պենետրացիա, պերֆորացիա և այլն): Կոնսերվատիվ բուժման շրջանակում նշանակվում են՝ համապատասխան դեղորայք, հատուկ սննդակարգ, պետք է բացառել վնասակար սովորությունները, կարգավորել օրվա ռեժիմը, ապրելակերպը:

 

Բուժումը նշանակելիս հաշվի է առնվում հիվանդի տարիքը, հիվանդության ընթացքը, տևողությունը, արդեն ընդունած բուժման արդյունավետությունը, խոցի տեղակայումը և չափերը, ստամոքսահյութի բնույթը, ստամոքսի մոտորիկան, ուղեկցող հիվանդությունները:

 

Սննդակարգ. փոքր քանակի և հաճախակի սննդի ընդունում` ըստ բուժող բժշկի նշանակած սխեմայի:

12.08.2021