«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Թեժ գիծ. +374 10 318 109

Մասնագետների համար

Գլխուղեղի թարախակույտերի համակարգչային ախտորոշման սխալների վերլուծությունը Գլխուղեղի թարախակույտերի համակարգչային ախտորոշման սխալների վերլուծությունը Գլխուղեղի թարախակույտի (ԳԹ) ախտորոշման ու բուժման հետ կապված խնդիրները շարունակում են մնալ արդիական` հիվանդության կլինիկական դրսևորումների բազմազանության, բուժման անբարենպաստ ելքերի...
Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի ինվազիայի գործընթացում  HER 2 գենի ամպլիֆիկացիայի նշանակությունը Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի ինվազիայի գործընթացում HER 2 գենի ամպլիֆիկացիայի նշանակությունը Ներածություն. Միզապարկի քաղցկեղը ուռուցքային հիվանդությունների մեջ տղամարդկանց մոտ զբաղեցնում է յոթերորդ, կանանց մոտ` 18-րդ տեղը: Ամեն տարի աշխարհում ախտորոշվում է միզապարկի քաղցկեղի 336 000 նոր դեպք, որոնցից 260 000-ը տղամարդկանց, 76 000-ը կանանց մոտ [1]: Միզապարկի...
Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի տարբերակման աստիճանի և քաղցկեղային բջիջներում HER2 գենի ամպլիֆիկացիայի միջև առկա կապը Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի տարբերակման աստիճանի և քաղցկեղային բջիջներում HER2 գենի ամպլիֆիկացիայի միջև առկա կապը Ներածություն: Ներկայումս չարորակ նորագոյաթությունների կարևորագույն բնորոշիչներից է հանդիսանում ոչ միայն հիվանդության ստադիան և մորֆոլոգիական տարատեսակը, այլ նաև գենետիկական նկարագիրը: Լավ հայտնի է, որ միևնույն տարբերակման աստիճան ունեցող և կլինիկական նույն...