«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Թեժ գիծ. +374 10 318 109

Մասնագետների համար

Ենթաստամոքսային գեղձի մակրոսկոպիկ, ռետրոսպեկտիվ հետազոտության արդյունքներն երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող և գործնականում դիաբետ  չունեցող հիվանդների շրջանում Ենթաստամոքսային գեղձի մակրոսկոպիկ, ռետրոսպեկտիվ հետազոտության արդյունքներն երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող և գործնականում դիաբետ չունեցող հիվանդների շրջանում Ենթաստամոքսային գեղձը խառը մարսողական գեղձ է՝ տեղակայված հետորովայնամզային տարածությունում՝ առաջին գոտկային ողին զուգահեռ՝ հաստացած ձգանի տեսքով [1]: Ենթաստամոքսային գեղձի երկարության վերաբերյալ...
Գլխուղեղի թարախակույտերի համակարգչային ախտորոշման սխալների վերլուծությունը Գլխուղեղի թարախակույտերի համակարգչային ախտորոշման սխալների վերլուծությունը Գլխուղեղի թարախակույտի (ԳԹ) ախտորոշման ու բուժման հետ կապված խնդիրները շարունակում են մնալ արդիական` հիվանդության կլինիկական դրսևորումների բազմազանության, բուժման անբարենպաստ ելքերի...
Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի ինվազիայի գործընթացում  HER 2 գենի ամպլիֆիկացիայի նշանակությունը Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի ինվազիայի գործընթացում HER 2 գենի ամպլիֆիկացիայի նշանակությունը Ներածություն. Միզապարկի քաղցկեղը ուռուցքային հիվանդությունների մեջ տղամարդկանց մոտ զբաղեցնում է յոթերորդ, կանանց մոտ` 18-րդ տեղը: Ամեն տարի աշխարհում ախտորոշվում է միզապարկի քաղցկեղի 336 000 նոր դեպք, որոնցից 260 000-ը տղամարդկանց, 76 000-ը կանանց մոտ [1]: Միզապարկի...
Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի տարբերակման աստիճանի և քաղցկեղային բջիջներում HER2 գենի ամպլիֆիկացիայի միջև առկա կապը Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի տարբերակման աստիճանի և քաղցկեղային բջիջներում HER2 գենի ամպլիֆիկացիայի միջև առկա կապը Ներածություն: Ներկայումս չարորակ նորագոյաթությունների կարևորագույն բնորոշիչներից է հանդիսանում ոչ միայն հիվանդության ստադիան և մորֆոլոգիական տարատեսակը, այլ նաև գենետիկական նկարագիրը: Լավ հայտնի է, որ միևնույն տարբերակման աստիճան ունեցող և կլինիկական նույն...