«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Լուրեր

Քթային արյունահոսություններ. հարցազրույց օրդինատոր, քիթ-կոկորդ-ականջաբան Ռաֆայել Պետրոսյանի հետ

Քթային արյունահոսություններ. հարցազրույց օրդինատոր, քիթ-կոկորդ-ականջաբան Ռաֆայել Պետրոսյանի հետ

Քթային արյունահոսությունները առաջանում են քթի անոթավորմանը մասնակցող անոթների ամբողջականության խախտման հետևանքով և կլինիկորեն դրսևորում են քթից արյան հոսքով:

 

Քթային արյունահոսությունները հիմնականում լինում է Կիսելբախի հանգույցից (գտնվում է քթի միջնապատի առաջային հատվածում), քանի որ այդ հատվածում լորձաթաղանթը բարակ է և արյունատար անոթներն ավելի մակերեսային են: Այս արյունահոսություններն առավել թեթև ընթացք ունեն:

 

Ավելի բարդացած արյունահոսությունները լինում են քթի խոռոչի հետին հատվածից, որտեղ տեղակայված է Վուդրուֆի հանգույցը, որը ներառում է անոթներ և՛ ներքին, և՛ արտաքին քնային զարկերակների ավազաններից:

 

Որո՞նք են քթային արյունահոսության հիմնական պատճառները:

 

Քթային արյունահոսությունը կարող է պայմանավորված լինել տարբեր պատճառներով:
 

Արյունահոսությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ վնասվածքային և ախտանշային արյունահոսություններ:

 

Ըստ հետազոտությունների՝ քթային արյունահոսությունների մոտավորապես 80 տոկոսը կապված է համակարգային խնդիրների հետ, այսինքն՝ արյունահոսությունը համակարգային հիվանդության ախտանշան է կամ պայմանավորված է քթի խոռոչի գոյացությունների կամ ախտաբանական գործընթացների առկայությամբ, և միայն 20 տոկոս դեպքերում է կապված քթի լորձաթաղանթի խնդիրների, քթի և հարքթային խոռոչների ախտաբանական փոփոխությունների հետ:

 

Քթային արյունահոսությունների վնասվածքային պատճառները հրազենային, հետվիրահատական և կենցաղային բնույթի են:

 

Որո՞նք են ախտանշային պատճառները:

 

Դրանք ներառում են համակարգային խնդիրները և համարվում են երկրորդային ախտանիշ:

 

Ախտանշային պատճառները լինում են՝ տեղային և համակարգային: Տեղային պատճառներից են, օրինակ, քթի խոռոչի անգիոմաները, պապիլոմաները, յուվինիլ անգիոֆիբրոմաները, քթի արյունահոսող պոլիպները և այլն:

 

Համակարգային պատճառներից են սիրտ-անոթային հիվանդությունները (զարկերակային հիպերտենզիա), երիկամային հիպերտոնիան, համակարգային վասկուլիտները, հեմոռագիկ դիաթեզները, լեյկոզները, հեմոֆիլիան և այլն:

 

Քթային արյունահոսություններին նպաստող գործոններ են նաև քթի խոռոչի լորձաթաղանթի ատրոֆիկ գործընթացները, տարբեր տեսակի հիպովիտամինոզները` հատկապես C վիտամինի պակասը, ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածությունը, օրգանիզմի ընդհանուր կամ տեղային գերտաքացումը:

 

Ի՞նչ վտանգ կարող են ներկայացնել քթային արյունահոսությունները:

 

Արյունահոսությունների վտանգավորությունը կապված է կորցրած արյան ծավալի հետ: Մեկ լիտր և ավելի արյան կորուստը կարող է առաջացնել կյանքի հետ անհամատեղելի խնդիրներ:

 

Ո՞ր դեպքերում է քթային արյունահոսությունը հաճախակի կրկնվում:

 

Արյունահոսությունը հաճախ կարող է կրկնվել լորձաթաղանթի ատրոֆիկ գործընթացների ժամանակ, ինչը, սովորաբար, հատկանշական է ծերունական տարիքին: Կրկնություններ լինում են նաև քթի խոռոչում խոցոտված վերքերի և տարատեսակ գոյացությունների առկայության պարագայում:

 

Բուժական ի՞նչ մոտեցումներ կան:

 

Բուժման առաջնային խնդիրը արյունահոսության պատճառների հայտնաբերումն է: Բուժման մոտեցումները կախված են քթային արյունահոսությունների պատճառականությունից:

 

Քթի միջնապատի առաջային հատվածի արյունահոսությունները, սովորաբար, առավել հեշտ ընթացք ունեն: Քթի խոռոչի հետին հատվածներից դիտվող արյունահոսությունները համարվում են բարդացած և, սովորաբար, դադարում են նեղ մասնագիտական բժշկական միջամտությունների արդյունքում:

 

Բարդացած արյունահոսությունների դեպքում իրականացվում է քթի խոռոչի հետին խցանում` խծուծով, արյունահոսող անոթի քիմիական կամ էլեկտրական այրում, լազերաթերապիա, կրիոթերապիա, անոթների էմբոլիզացիա, անոթների կապում, կորցրած արյան ծավալի վերականգնում:

 

Քթային արյունահոսությունների ժամանակ առաջնային միջոցառումները.

 

•    անհրաժեշտ է ընդունել նստած դիրք, որպեսզի արյան հոսքը լինի նկատելի,
•    տեղադրել սառույցներ քթի մեջքի երկու կողմերում և պարանոցին,
•    քթի խոռոչի երկու կեսում տեղադրել ջրածնի պերօքսիդով կարճ խծուծներ,
•    եթե հիվանդը նկատում է, որ արյան հոսքը միջնապատի առաջային հատվածներից է՝ կարող է քթի թևերը երկու կողմից մատներով սեղմել միջնապատին և շտապ դիմել մասնագիտացված բժշկական օգնության:

02.05.2022