«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք

 

«Արմենիա» ՀԲԿ Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքը գործում է 1995 թվականից։ Բաժանմունքն ուսումնական բազա է ՀՀ առողջապահության ազգային ինստիտուտի պլաստիկ և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի և Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի համար։ 

 Բաժանմունքում իրականացվում են.

 

  • դեմքի և ծնոտի էսթետիկ վերականգնողական վիրաբուժական միջամտություններ (ռինո-բլեֆարո-օտոպլաստիկա, դեմքի մաշկի ձգում, ծնոտի բնածին և ձեռքբերովի արատների վիրահատական ուղղում, օրթոգնատիկ վիրաբուժություն),

  • դիմածնոտային շրջանի (ԴԾՇ) և պարանոցի բարորակ ու չարորակ ուռուցքների և ուռուցքանման գոյացումների վիրահատական բուժում,

  • ԴԾՇ վնասվածքների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում (քիթ-այտ-ակնակապճային համակարգի, վերին և ստորին ծնոտների կոտրվածքների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում),

  • քունքստործնոտային հոդի (ՔՍԾՀ), թքագեղձերի հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում,

  • ԴԾՇ բարդ պրոթեզավորում և ատամնային իմպլանտացիա,

  • ԴԾՇ նյարդային հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում,

  • ԴԾՇ և պարանոցի բորբոքային հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում (աբսցեսներ, ֆլեգմոնաներ, լիմֆադենիտ, հայմորիտ, սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ):