«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Մասնագետների համար

Ենթաստամոքսային գեղձի մակրոսկոպիկ, ռետրոսպեկտիվ հետազոտության արդյունքներն երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող և գործնականում դիաբետ  չունեցող հիվանդների շրջանում Ենթաստամոքսային գեղձի մակրոսկոպիկ, ռետրոսպեկտիվ հետազոտության արդյունքներն երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող և գործնականում դիաբետ չունեցող հիվանդների շրջանում Ենթաստամոքսային գեղձը խառը մարսողական գեղձ է՝ տեղակայված հետորովայնամզային տարածությունում՝ առաջին գոտկային ողին զուգահեռ՝ հաստացած ձգանի տեսքով [1]: Ենթաստամոքսային գեղձի երկարության վերաբերյալ...
Գլխուղեղի թարախակույտերի համակարգչային ախտորոշման սխալների վերլուծությունը Գլխուղեղի թարախակույտերի համակարգչային ախտորոշման սխալների վերլուծությունը Գլխուղեղի թարախակույտի (ԳԹ) ախտորոշման ու բուժման հետ կապված խնդիրները շարունակում են մնալ արդիական` հիվանդության կլինիկական դրսևորումների բազմազանության, բուժման անբարենպաստ ելքերի...
Ուռուցքային բջիջներում HER2 գենի կարգավիճակի որոշման ժամանակակից մեթոդների համեմատական վերլուծություն Ուռուցքային բջիջներում HER2 գենի կարգավիճակի որոշման ժամանակակից մեթոդների համեմատական վերլուծություն Ներածություն։ Մոլեկուլային գենետիկայի զարգացման հետ մեկտեղ պարզ դարձավ, որ բջիջների չարորակ տրանսֆորմացիայի և կանցերոգենեզի հիմքում ընկած է բջիջների գենոտիպում առաջացած փոփոխությունները։ ՈՒռուցքի յուրաքանչյուր տիպին բնորոշ է անհատական գենետիկական փոփոխություններ, ինչով էլ պայմանավորվում է...
Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի ինվազիայի գործընթացում  HER 2 գենի ամպլիֆիկացիայի նշանակությունը Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի ինվազիայի գործընթացում HER 2 գենի ամպլիֆիկացիայի նշանակությունը Ներածություն. Միզապարկի քաղցկեղը ուռուցքային հիվանդությունների մեջ տղամարդկանց մոտ զբաղեցնում է յոթերորդ, կանանց մոտ` 18-րդ տեղը: Ամեն տարի աշխարհում ախտորոշվում է միզապարկի քաղցկեղի 336 000 նոր դեպք, որոնցից 260 000-ը տղամարդկանց, 76 000-ը կանանց մոտ [1]: Միզապարկի...
Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի տարբերակման աստիճանի և քաղցկեղային բջիջներում HER2 գենի ամպլիֆիկացիայի միջև առկա կապը Միզապարկի փոփոխականբջջային քաղցկեղի տարբերակման աստիճանի և քաղցկեղային բջիջներում HER2 գենի ամպլիֆիկացիայի միջև առկա կապը Ներածություն: Ներկայումս չարորակ նորագոյաթությունների կարևորագույն բնորոշիչներից է հանդիսանում ոչ միայն հիվանդության ստադիան և մորֆոլոգիական տարատեսակը, այլ նաև գենետիկական նկարագիրը: Լավ հայտնի է, որ միևնույն տարբերակման աստիճան ունեցող և կլինիկական նույն...