«Արմենիա» բժշկական կենտրոն
Տեղեկատու.+374 10 318 190
Ընդունարան. 81 03, 88 44

Ախտորոշիչ կենտրոն

 «Արմենիա» ՀԲԿ-ում գործող ախտորոշիչ կենտրոնը  ստեղծվել է 1994 թվականին: Հարկ է շեշտել ներկայում ախտորոշիչ կենտրոնի նորագույն սարքավորումներով և լավագույն մասնագետներով հագեցվածության փաստը՝ գիտակցելով և կարևորելով ախտորոշման դերն ու նշանակությունը:

 

«Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Ախտորոշիչ կենտրոն

 

«Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Ախտորոշիչ կենտրոն

 

Ախտորոշիչ կենտրոնում գործում են գործիքային և լաբորատոր ախտորոշման բաժինները:

Գործիքային ախտորոշում 


Լաբորատոր ախտորոշում


Ժամանակակից ախտորոշիչ ծառայության հիմնարար մասն է կազմում լաբորատոր ծառայությունը, որի դերն ու նշանակությունը վերջին տարիներին կտրուկ աճել է. դեղորայքային նոր միջոցները, նորացված բուժական մեթոդները, ծայրահեղ բարդ վիրահատությունները, սիրտ-անոթային հիվանդությունների կտրուկ աճը, հեպատոբիլյար և էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների աճը պահանջում են վերջին սերնդի նոր և նորացված լաբորատոր հետազոտություններ.

 

«Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Ախտորոշիչ կենտրոն   «Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Ախտորոշիչ կենտրոն   «Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Կլինիկական լաբորատորիա

 

 

«Արմենիա» բժշկական կենտրոն. Ախտորոշիչ կենտրոն


Մենք աշխատում ենք համակարգված, պատրաստ ճշգրիտ ախտորոշման…